CH.J-SLO, CH M HR, CH HR , RS CH, BIH CH, BG CH, Grand CH BG, Balkan CH

Ajana dalla Carinzia

Slowenischer Jugendchampion/ Kroatischer Jugendchampion/ Kroatischer Champion/ Serbischer Champion/ Bosnien Herzegowina Champion/ Bulgarischer Champion/ Grand Champion of Republic of Bulgaria/ Balkan Champion

geboren am 14.05.2014

HD:A ED:O

DM: Exon 1 N/DM

Exon 2 N/N

World Pedigree Data Base

1 Jahr

8. Monate

13. Woche

8. Woche

3. Tag